مصاحبه با مسعود زمانی

معین علیزاده 3410

امروز مصاحبه ای داریم با مسعود زمانی , یکی از با استعدادترین انیماتورهای ایرانی و نگاهی داریم به تعدادی از آثار این هنرمند نوجوان . آخرین انیمیشنِ مسعود OilCoila نام داره